Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018
 

ISO 22000:2018, đây là tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Tiêu chuẩn này được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Do đó, giấy chứng nhận ISO 22000 có giá trị và được chấp nhận trên tất cả các quốc gia trên thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là một trong những tiêu chuẩn được ban hành mới nhất hiện nay.

Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo khả năng cung cấp thực phẩm an toàn và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, giúp Doanh nghiệp xây dựng lòng tin với khách hàng và đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm toàn cầu.

Chứng nhận ISO 22000 là một tài liệu chứng minh cho việc áp dụng thành công tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm (ISO 22000) trong doanh nghiệp. Đây là quá trình đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các yêu cầu của ISO 22000.